Coolhaveneilend

In opdracht van Woonbron hebben we voor de wijk Coolhaveneiland in Rotterdam een visie ontwikkeld voor de avondbeleving. De wijk heeft wonen als primaire functie en wordt doorsneden door twee assen met statige (historische) gebouwen met culturele en commerciële functies. Het doel van de visie is tweeledig. Enerzijds wordt gestreeft naar een omgeving waar de voorbijganger zich comfortabel voelt. Anderzijds is de wens om het avondprogramma op de kaart te zetten, zoals het culturele aanbod en de horeca. De visie op het avondbeeld biedt ‘tools’ aan de verschillende particuliere en gemeentelijke eigenaren om hun gebouw aan te lichten. Het belichten van het gebouw als losstaand object, maar ook als onderdeel van het straatbeeld als totaal. Het aanlichten van het gebouw ‘de Machinist’ is de eerste stap in de uitvoering van de visie.