COMPANY PROFILE 
Atelier LEK (Light-Energy-Colour, 2004 - Rotterdam), is a widely oriented design studio that focuses on lighting: of public spaces, interior and exterior of buildings. 

Our studio excels in re-framing complex assignments to an understandable level and finding ingenious lighting concepts. With over 13 years of experience in lighting design we are more than capable of accompanying multidisciplinary projects in our role as knowledge-hub between the client, user, contractor and market. 

LIGHTING DESIGN: WHAT MEETS THE EYE AND MUCH MORE...
Our team consists of different design disciplines in which user-experience, sustainability and technical skills are a common denominator. Our studio is located in the “Factory of Delfshaven” in Rotterdam; a dynamic environment with short lines to different specialists like graphic design and interaction design. 

By combining our skills we work as a team on a variety of projects such as master planing, city illumination, light for exhibitions and hospitals, but also product- and strategy design belong to the skills of our studio. Examples include the lighting masterplan Tilburg, Vianen and Arnhem, custom luminaire for bicycle route RijnWaalpad, light and branding concept for shopping mall Plaza (Rotterdam).

MEANINGFUL LIGHT
Atelier LEK designs meaningful lighting plans that integrate quality, sustainability and manageability to the wishes of all stakeholders.  We define ‘Meaningful lighting’ as the “right light, in the right place at the right time” which can only be the result of a design dialogue with all the involved parties.

Core activities of Atelier LEK:

 • INVENTARISATION CONTEXT & DEMANDS
 • LIGHTVISION & MASTERPLAN
 • DESIGN LIGHTING CONCEPT
 • LIGHT CALCULATIONS
 • LIGHTPLAN IN DWG
 • BILL OF MATERIALS & COST ESTIMATION
 • DETAILS IN TECHNICAL DRAWINGS 
 • ASSISTING REALISATION
 • DIRECTING LUMINARES
 • MAINTANACE PLAN

Every project has its own process and not all phases are allways neccessary; please give us a call when an light-question comes up and we can come to a process that fits your project!

 ___________________________________________________________________________________________

ONAFHANKELIJK LICHTONTWERP

Atelier LEK (Licht-Enegie-Kleur 2004, Rotterdam) is een breed georiënteerd ontwerpbureau dat, onafhankelijk van de handel, focust op de kwaliteit van de lichtbeleving: in de openbare ruimte, voor het exterieur en voor het interieur van gebouwen.

Iris Dijkstra, eigenaar en oprichter, heeft zich na haar opleiding Industrieel Ontwerpen aan de TU in Delft gespecialiseerd in licht. In 2004 heeft ze ‘Atelier Licht en Kleur’ opgericht. Atelier LEK blinkt uit in het eenvoudig verwoorden van complexe processen en systemen. Met meer dan dertien jaar ervaring binnen het vakgebied van de verlichting zijn we als geen ander in staat om multidisciplinaire opgaven en projecten te begeleiden en te functioneren als verbindende schakel tussen opdrachtgever, marktpartijen en gebruiker.

SPECTRUM VAN LICHT-TOEPASSINGEN

Ons team bestaat uit mensen die geschoold zijn in verschillende ontwerpdisciplines, waar bij de ruimtelijk ontwerp, duurzaamheid en technische vaardigheden de gemene deler vormen.  

Atelier LEK is gevestigd in Rotterdam, in een bedrijfsverzamelgebouw "De Fabriek van Delfshaven"; een dynamische omgeving met korte lijnen naar verschillende specialisten en disciplines. Deze opmgeving biedt een goed  context om opgaves te 're-framen' en vervolgens tot relevante, creatieve oplossingen te komen die tevens een breed draagvlak zullen genieten voor de lange termijn. 

Samen met de relevante disciplines werken we als team aan projecten als stadsilluminatie, tentoonstellingen, ziekenhuizen, maar ook product- en strategieontwerp horen bij de vaardigheden van ons atelier. Voorbeelden zijn het maatwerk armatuur voor snelfietsroute RijnWaalpadlicht- en huisstijlconcept voor winkelcentrum Plaza (Rotterdam),het ontwerp van een Huisstijl Openbare Verlichting voor gemeente Breda, de kroonluchter in de Janskerk en de geintergreerde oplossingen voor Arnhem Centraal Station.

ZINVOL LICHT

Atelier LEK ontwerpt zinvolle verlichtingsplannen waarbij kwaliteit, duurzaamheid en beheerbaarheid aansluiten bij de wensen van alle stakeholders. Zinvolle verlichting definieren wij als het 'juiste' licht, op de juiste plek op het juiste moment en kan alleen het resultaat zijn van een ontwerpdialoog met de betrokken partijen.

Kernactiviteiten van Atelier LEK:

 • INVENTARISATIE CONTEXT & OPGAVE
 • LICHTVISIE & MASTERPLAN
 • ONTWERP LICHTCONCEPT
 • LICHTBEREKENINGEN
 • LICHTPLAN OP TEKENING
 • MATERIAALLIJST & KOSTENRAMING
 • BEGELEIDING UITVOERING
 • UITRICHTEN ARMATUREN
 • OPLEVERING-OVERDRACHT-BEHEERPARAGRAAF

Ieder project ken zijn eigen proces en dynamiek en niet alle stappen zijn altijd wenselijk. Wanneer een lichtvraag zich voordoet gaan we daarom graag een eerste gesprek aan om samen tot een passend proces te komen die aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.