MSc. Iris Dijkstra
Industrial Designer and Founder

Iris Dijkstra finished her Masters degree in Industrial Design Engineering at the Technical University of Delft,  (“Design for Sustainability”) and since has specialized in lighting design.

In 2004 she founded Atelier LEK (Light-Energy-Color) a widely-oriented, independent design company that focusses on the quality of spacial (night) experiences: in public spaces, exterior and interior of buildings.

Iris is a generalist with a broad interest in technical, architectural and (social) sustainability subjects. Her analitical and strategic level of (design)thinking make her feel at home in projects such as masterplanning and multi disciplinary design processes.

In Lighting design her passion is to create ingenious, clear concepts where the positive experience of the user is the focus. Many clients have praised her for her committed attitude to deliver the quality of lighting until the last luminaire and detail is in place.

***

Iris Dijkstra heeft zich, na haar opleiding Industrieel Ontwerpen in Delft ( specialisatie ‘Design for Sustainability’) gespecialiseerd op het vakgebied van licht. In 2004 heeft ze ‘Atelier Licht -Energie-Kleur (LEK)' opgericht: een lichtontwerpbureau dat onafhankelijk van de markt focust op de kwaliteit van de lichtbeleving in de openbare ruimte, voor het exterieur en voor het interieur van gebouwen.

Iris' haar kracht is de analyse van complexe opgaven en deze te vertalen naar heldere en éénvoudige lichtconcepten. Haar ambitie is om deze concepten ook duurzaam en van hoge kwaliteit te realiseren.  Haar betrokkenheid en commitment is door vele opdrachtgevers gewaardeerd en geprezen; een project is pas gereed wanneer het laatste armatuur en detail bij oplevering klopt.

Tomas Danielse
Graduation Student

Tomas Danielse is a graduating student at the faculty of industrial design engineering in Delft. 

Tomas is finished his master thesis about Ambient lighting in public space. He has always been interested in how lighting can influence spaces and the ambiance in those spaces. Having chosen 'lighting design' as a Msc. elective has shown him how as a designer, you can use light to enlarge the meaning of the objects around it. One of his personal learning ambitions for his thesis is to greatly increase his knowledge of light and to find out if becoming a lighting designer might be a realistic next (and first) step in his professional career. 

Furthermore he is optimising his ideal design process: what way of work or working wethod works for him best. We wish him good luck on his way to his master title! 

****

Tomas Danielse is een afstuderende student aan de faculteit Industrieel Ontwerpen in Delft.

Tomas doet zijn afstudeerproject over sfeervelichting in de openbare ruimte. Hij is altijd al geïnteresseerd geweest in hoe verlichting de ruimten en de beleving in die ruimtes kan beïnvloeden. Het keuzevak  'Lichtontwerp'  heeft hem laten zien hoe je als ontwerper licht kunt gebruiken om de betekenis aan objecten en ruimtes te geven. Een van zijn persoonlijke leerambities tijdens het afstuderen is om zijn kennis van het licht aanzienlijk te vergroten en om te ontdekken of het worden van een lichtontwerper een realistische volgende (en eerste) stap in zijn professionele carrière kan zijn.

Verder optimaliseert hij zijn ideale ontwerpproces: welke manier van werken of werken werkt hem het beste. We wensen hem veel succes op weg naar zijn ingenieurstitel!

 

MSc. Eva Flicke
Architect, trainee lighting design
Msc. Barbera Keukens
Industrial Designer

Barbera Keukens has completed her Industrial Design education and has since then specialized in packaging design. Her broad interest makes her want to discover new opportunities and possibilities. She has been working at Atelier LEK since July 2019 for project support and more.

***

Barbera Keukens heeft haar opleiding Industrieel Ontwerpen afgerond en heeft zich daarna gespecialiseerd in verpakkingsontwerp. Haar brede interesse doet haar momenteel verder kijken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Bij Atelier LEK is ze sinds juli 2019 werkzaam voor de ondersteuning van projecten en meer.