Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

2015: jaar van het licht!
Completion Lighting for artpiece Phoenix-Lloydkwartier Rotterdam
Completion of lighting for the artpiece 'Phoenix' - Rotterdam - Lloydkwartier. Thanks to Farad, Shane of Citytec, Charl de Hooge of the city of Rotterdam and special thanx to Marjolijn van der Meijden of the CBK! 
Lighting trials 'Metal Wind' by Arne Quinze
On wednesday the 3rd of december Madelein and I traveled to Gent for a glimps of the first scale model of the art piece 'Metal Wind' by Arne Quinze. The total art piece consits of 20 pieces of different hights, and will be placed at the Konigsplein in Enschede. New ideas have developped and the lighting needs to meet the new requirements: interesting puzzle to solve!