Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

LEK ON TOUR in Denmark
Together with a delegation of the TU Delft, dpt. of  Sustainable Design Engineering, we are learning about sustainable energy solutions on the isle of Samsoe and at the University in Alborg. During the visit LEK also gets the opportunity to present our philosofy on Sustainable lighting.
Villa K, located in Thüringen, is a project by Paul de Ruiter Architects. The energy neutral villa, discrete and integrated in the natural environment, strongly reflects the wishes of the client and adheres to minimalist principles. Atelier LEK designed the lighting for the villa.