Atelier LEK is een onafhankelijk ontwerpbureau dat gespecialiseerd is in licht: licht in de openbare ruimte, licht voor het exterieur en licht voor het interieur van gebouwen. Onze werkwijze kenmerkt zich doordat we ontwerpen maken waarbij de beleving van de ruimte centraal staat en daarbij op conceptueel niveau denken over licht. Licht is altijd een onderdeel van een groter geheel en we vinden het daarom erg belangrijk om samen te werken met betrokken disciplines en partijen.

Atelier LEK is an independent design studio that specializes in lighting: lighting in public spaces, lighting for the exterior and lighting for the interior of buildings. Our method is characterized in that we think about light at the conceptual level, we make designs in which the perception of space is central. Light is always a part of a greater whole and we find it therefore important to work together with all disciplines and parties.

Hybrid Urban Mall in Reykjavik: In the end of may JvantSpijker, bureau for urbanism, architecture and resaearch, presented in Iceland the proposals for a future development scenario for Smáralind Mall; an upgrade strategy towards integrated high quality urban shopping. Atelier LEK worked on these proposals together with JvantSpijker and Felixx and delivered the lighting strategy.
Plechelmusplein - Oldenzaal door het Blauwe Kamer jaarboek gekozen tot mooiste plein in Nederland!
Atelier LEK op Week van de Openbare Ruimte
Tijdens de week van de openbare ruimte heeft Atelier LEK het voorstel gepresenteerd van een PRODUCT - SERVICE - SYSTEEM  voor led-armaturen. De interessante input leid tot een uitwerking van dit document tot een breed toepasbaar stuk voor gemeenten om het kaf van het koren te scheiden tav led-systemen! Het led PSS is te downloaden via de website van de IGOV
The total make-over of Nieuw Bergen is finished, with the crown element of the Landmark by Monandnok architects. Atelier LEK made the lightingplan, for the centre as well as for the landmark.  The opening took place on April 29th and 30th and the 1st of May 2015.